Vijesti

Prijelomna 100. godišnjica HNK Cibalia

 

18.7.2019. – Na  sjednici Gradskog vijeća Vinkovaca odlučeno je da će se već u srpnju pokrenuti postupak pronalaženja strateškog partnera za rad i financiranje HNK Cibalia. Uz obilježavanje 100 godina postojanja, 2019. tako će biti prijelomna za budućnost Cibalije, a grad Vinkovci kao većinski vlasnik poduprijet će dugogodišnja nastojanja kluba za ulaganje u infrastrukturu i prateće objekte, posebno važne za šest uzrastnih kategorija Škole nogometa koja svakodnevno bilježi sve veći interes.

Gradonačelnika Vinkovaca, gospodina Ivana Bosančića, Vijeće je ovlastilo da u procesu nalaženja strateškog partnera provede pripremne radnje i objavu javnog natječaja prikupljanja ponuda za strateška ulaganja u HNK Cibalia.

Grad Vinkovci kao vlasnik HNK Cibalije pokrenut će postupak pripreme dokumentacije temeljem koje će zainteresirani investitori imati uvid u postojeće stanje ali i potencijale koje Cibalia nudi, a kao rezultat dugoročnog ulaganja u razvoj nogometa na području regije na postojećoj i eventualnoj novoj infrastrukturi. Temeljem rezultata provedenog javnog natječaja GV Vinkovaca donijet će Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja s kojim će Grad zaključiti ugovor kao strateškim partnerom.

 

 

Share