Vijesti

U prilogu se mogu preuzeti izjave koje kandidati trebaju ispuniti za potrebe Natječaja za člana Uprave-Predsjednika Uprave Društva.

Izjava 1
Izjava 2

Share